Kolkman Zijdewind en Corona

*** Kolkman Zijdewind en Corona ***

Uiteraard nemen ook wij de situatie rondom het Corona virus uiterst serieus.
Vooralsnog zijn we wel ”gewoon” geopend, alleen een beetje meer Kolkman Customs!
 

Reparaties en onderhoud kunnen dus doorgaan zoals je gewend bent.
Aanmelden van reparaties graag zoveel mogelijk via e-mail werkplaats@kolkmanzijdewind.nl (mailto:werkplaats@kolkmanzijdewind.nl).
Geef in de mail zo duidelijk en uitgebreid mogelijk aan wat je aan de fiets wilt laten doen zodat het aanname proces als je de fiets brengt snel en efficiënt kan verlopen.
Wacht als je de fiets komt brengen en halen buiten bij de werkplaatsdeur tot we je komen helpen. Binnen is er vaak te weinig ruimte om de afstand tot elkaar te kunnen respecteren.

We zullen de fiets als hij wordt gebracht en voordat hij weer aan je afgeleverd wordt zo goed mogelijk ontsmetten en nemen voor ons zelf natuurlijk ook de hoogste hygiëne regels in acht.

Ook de verkoop van fietsen, kleding en accessoires kan wat ons betreft doorgaan. In het verkoop gesprek zullen we gepaste afstand bewaren.
Hierbij gaan we uit van wederzijds respect voor elkaar en de situatie.

 

Nog even kort samengevat:

- Alle werkzaamheden en verkoop gaan gewoon door
- Meld reparaties en/of geplande aankopen aan via info@kolkmanzijdewind.nl
- Wacht bij brengen en halen van reparaties buiten bij de werkplaats
- Beperk je aanwezigheid tot de minimaal benodigde tijd
- We houden de hoogst mogelijke hygiëne regels in acht

 

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je die kwijt via de volgende opties:
Mail: info@kolkmanzijdewind.nl (mailto:info@kolkmanzijdewind.nl)
Telefoon: 0226-421221 (tijdens openingstijden)
Whatsapp: 06-20369454

Met gebruik van gezond verstand slaan we ons er wel doorheen!

Kolkman-LG Kolkman-LG